Pravila EU, bistvena za krepitev zaupanja na področju kazenskega pravosodja EU, se redko uporabijo, kar morebiti ovira pravično obravnavo oseb, ki so v kazenskem postopku. Dve novi poročili Agencije Evropske unije za temeljne pravice (FRA) vsebujeta podrobne smernice, namenjene EU in njenim državam članicam, da bi se spodbudila učinkovitost sistema kazenskega pravosodja. 

”žZaščita oseb, ki so v kazenskem postopku, je temelj pravičnega kazenskega sistema,“ pravi direktor agencije FRA Michael O”™Flaherty. ”žKar zadeva čezmejno pravno varstvo, moramo spodbuditi zaupanje med državnimi pravosodnimi organi. To je edini način za zagotovitev, da bodo ljudje deležni pravične obravnave.“ Poročili vsebujeta pregled zakonodaje EU in obravnavata, kako njena uporaba v različnih državah vpliva na posameznike med potekom kazenskega postopka in kaznovanja, pred sojenjem in po njem. Prikazujeta tudi, kako lahko zaščita pravic poveča zaupanje med državami članicami v primerih čezmejnega kazenskega pregona in kako lahko tovrstni zakoni občutno izboljšajo uživanje temeljnih pravic v EU.

Poročilo Pravice osumljenih in obtoženih oseb v EU: prevajanje, tolmačenje in obveščanje raziskuje pravico do obveščenosti in prevajanja ter pravico do tolmačenja, ki jo imajo osumljeni in obtoženi. Te pravice zagotavljajo učinkovito sodelovanje v kazenskih postopkih in vsesplošno pravičnost med sojenjem, ne glede na to, kje v EU ti postopki potekajo.

Rights of suspected and accused persons across the EU: translation, interpretation and information

Poročilo Kazensko pridržanje in alternativni ukrepi v EU: vidik temeljnih pravic v sodnih postopkih čezmejne predaje pred sojenjem in po njem daje vpogled v vprašanja kazenskega pridržanja in alternativnih ukrepov v postopkih čezmejne predaje. Tovrstno medsebojno priznavanje postopkov med državami članicami je odvisno od zaupanja, kar pa je precej odvisno od temeljnih pravic. Pridržanje bi se, na primer, moralo bolj uporabljati kot zadnja možnost. Prednost naj bi se dajala uporabi alternativnih ukrepov, kar je bolj v skladu s standardi na področju človekovih pravic. Ti so v pomoč pri ponovnemu vključevanju posameznikov v družbo, običajno pa so tudi cenejši od pridržanja.

Criminal detention and alternatives: fundamental rights aspects in EU cross-border transfers

V obeh poročilih je poudarjeno tudi, da se morajo v skladu z evropskimi in mednarodnimi standardi na področju človekovih pravic v kazenskih postopkih upoštevati posebne potrebe invalidnih oseb in otrok. To med drugim vključuje dostopnost do informacij o posameznikovih pravicah in zagotavljanje, da so ljudje nameščeni v prostore z ustreznimi pogoji pridržanja. 

http://fra.europa.eu/en/press-release/2016/trust-vital-effective-cross-border-criminal-justice

DOSTOPNOST