Bivši sodelavec Inštituta za kriminologijo Bojan Dekleva je prejel nagrado za življenjsko delo na področju visokega šolstva.

Iz obrazložitve:

Dr. Bojan Dekleva na svoji strokovni in znanstveni poti obravnava vrsto ključnih vprašanj in izzivov socialne pedagogike in socialnega varstva. Razvija in utemeljuje strokovne rešitve na področjih obravnave mladoletnih prestopnikov, odklonskega vedenja, nasilja, psihosocialne integracije romskih otrok, dela z migranti, brezdomci ter posamezniki v duševnih stiskah. Ne gre prezreti tudi njegovega prispevka na področju dela z uporabniki prepovedanih drog. Pri obravnavi mladoletnih prestopnikov je dosegel pomemben premik od pretežno pozitivistično usmerjenega psihološkega in kriminološkega raziskovanja k bolj akcijskemu ter na konstruktivističnih načelih zasnovanemu raziskovanju, ki se v večji meri opira na in skuša razumeti tudi otroke in mladoletnike same. V tem okviru velja poudariti tudi njegovo prizadevanje za uvajanje prostovoljnega dela z otroki in mladostniki s težavami v socialni integraciji, katerega namen je zmanjševanje stigme ter demokratizacija dela z mladoletnimi prestopniki.
S svojim angažiranim, vztrajnim in prodornim znanstvenim delom, pa tudi z veliko mero občutljivosti za iskanje kakovostnih in strokovno utemeljenih rešitev, je pomembno sooblikoval socialno pedagogiko ter vprašanja vzgoje in izobraževanja vselej umeščal v širši družbeni kontekst. Pri tem je velik pomen pripisoval interdisciplinarnosti raziskovanja, kar potrjujejo številni raziskovalni projekti, ki jih je vodil ali v njih sodeloval, ter njihovi objavljeni izsledki v obliki znanstvenih člankov in monografij.

DOSTOPNOST