Prva polovica leta 2020 je v življenja ljudi po vsem svetu prinesla veliko sprememb. Za evropski in tudi naš prostor je obdobje od marca naprej pomenilo radikalno drugačne dnevne rutine in spremembe v vseh sferah našega življenja: delovnem, družabnem, domačem.

V tem prispevku smo želeli preveriti, ali in kako so se spremenjene razmere odražale v poseganju ljudi po interventni številki, ki jo nudi policija.

Na podlagi podatkov Policije smo lahko posamezna področja, zaradi katerih ljudje kličejo na nujno številko, pogledali tudi natančneje: pod drobnogled smo tako vzeli prometne nesreče, tri skupine kaznivih dejanj: kazniva dejanja zoper življenje in telo, premoženjska kazniva dejanja ter nasilje v družini, ter prekrške zoper javni red in mir.

Takšna analiza ne kaže nujno realnih sprememb v kriminaliteti, za to tudi podatki policije o kriminaliteti niso dovolj. Potrebovali bi vsaj še nadaljnje korake v kazenskopravni obravnavi: odločitve tožilstva in odločitve sodišč, za kar je prezgodaj. Tudi s temi podatki pa ne bi dobili vpogleda v temno, torej nezaznano, polje kriminalitete, ki ga vsaj delno lahko ugotavljalo le viktimološke študije.

Kljub temu menimo, da so tudi taki manjši izseki iz merjenja kriminalitete ali – v primeru tega prispevka – poseganja ljudi po pomoči policije, lahko koristni z vidika boljšega razumevanja dogajanja v tem obdobju in morebitnih priprav na prihajajoče negotovo obdobje.

Analizo lahko preberete tukaj: Brvar, Plesničar – Brvar, Plesničar – Statistika klicev na 113

 

Mojca Plesničar

DOSTOPNOST