Prof. dr. Dragan Petrovec je imel na posvetu E-zlorabe otrok​, ki je potekal na Fakulteti za družbene vede 17. septembra 2019, predavanje Obravnava spolnih prestopnikov (med sodstvom in javnim mnenjem).

Posvet je bil namenjen vsem, ki se pri svojem delu lahko soočijo s problematiko spolnih zlorab otrok, v prvi vrsti organom pregona, predstavnikom tožilstev in sodišč, pripravljavcem zakonodaje, zaposlenim v šolstvu in centrih za socialno delo ter nevladnim organizacijam. Cilj posveta je poglobiti znanje o problematiki zlorab otrok na internetu z namenom učinkovitejše obravnave teh primerov v praksi.

DOSTOPNOST