Društvo za kazensko pravo in kriminologijo Slovenije objavlja vabilo h kandidaturi za priznanja in pohvale diplomantom s področij kazenskega prava, kriminalistike in kriminologije. Podrobnosti so na voljo v vabilu in prijavnem obrazcu.

DOSTOPNOST