Å tudent Max Schrems je Facebook pozval naj mu predloži vse podatke, ki jih Facebook zbira o njem, in prejel več kot tisoč strani dolgo poročilo.

Koliko smo uporabniki Facebooka proizvod in kako se z nami brez naše vednosti trguje? Kdaj bomo lahko participirali pri dobičku od tega trgovanja, kot odplatek za delo, ki ga brezplačno opravljamo z upravljanjem profila?

Kratko o iniciativi dostopno v filmčku.

DOSTOPNOST