Kako pregledovati in velike količine podatkov?
Raziskovalci pri raziskavi The Collective Experience of Empathic Data Systems (CEEDs)
pretvorijo veliko podatkovje v interaktivno okolje, ki se prilagaja
pregledovalcu, da lažje sledi podatkom. Več o raziskavi.