World Conference on International Telecommunications (WCIT), Dubai, United Arab Emirates, 3.14. december 2012:

Pogajanja o novi ureditvi nadzora nad internetno infrastrukturo so propadla. Kar je zanimivo je naslednji paradoks:

– ZDA, Evropa in druge t.i. "pro-Internet freedom nations", ki niso želele povečevati vloge držav pri regulaciji interneta (preko večje vloge OZN-ove ITU), so insistirale na uporabi instrumenta zavračanja dostopa do interneta kot sredstva pritiska (npr. na Sudan, Iran, Sirijo),

– Rusija, afriške in azijske države, ki se zavzemajo za večjo moč držav pri nadzoru interneta (vsebine), t.i. države, ki kršijo človekove pravice lastni populaciji, pa so se zavzemale za univerzalno pravico do dostopa do interneta, ki bi jim omogočala (vsem ljudem v državi) dostop do interneta ne glede na morebitno razglašanje zahodnih držav o tem, da so "malopridne države" in jih je zato potrebno disciplinirati s sankcijami, ki vključujejo tudi odklop od interneta.

Temeljita analiza o tem, zakaj so pogajanja v Dubaju propadla, podaja kritični profesor Milton Mueller.

DOSTOPNOST