Kljub temu da sta gospodarska rast in tehnološki napredek v Ljudski republiki Kitajski v zadnjem času v upadu, je njena vlada sporočila, da razvija napreden umetno inteligenten sistem, ki bo z zbiranjem podatkov o posamezniku sposoben predvideti, ali bo slednji v svoji prihodnosti »zagrešil« kaznivo dejanje. Proaktivne metode preiskovanja so vedno bile in vedno bodo služile kot učinkovito sredstvo preprečevanja in preiskovanja kaznivih dejanj, vendar pa ob tem ne gre pozabiti, da bo tako vzpostavljen sistem podatke črpal iz vsakodnevnih ravnanj posameznikov ter odprl reševanje problematike v zvezi s kazensko odgovornostjo posameznika na ravni miselnega delikta.

Več o tem na The Talegraph.

DOSTOPNOST