PRAVO V DOBI
VELIKEGA PODATKOVJA:
Ali lahko računalnik sodi bolje kot sodnik?
31.avgust 2015 ob 12. uri
Pravna fakulteta Univerze v Ljubljani
(Zlata
predavalnica)
Plenarno predavanje:
doc. dr. Jure Leskovec, Univerza Stanford (ZDA)