V času pandemije covid-19 in ukrepov, ki jih vlade po vsem svetu sprejemajo za njeno omejevanje, se je vsakdan velikega dela ljudi na svetu radikalno spremenil. Omejitve gibanja in delovanja, ki so jih deležni posamezniki, pomembno vplivajo na njihovo psihično sliko, njihovo vedenje in ravnanje. Do sprememb pa ne prihaja le na polju dovoljenega ravnanja, temveč tudi na polju prepovedanega.

V študiji, ki jo predstavljamo v priponki, smo posebno pozornost posvetili dogajanju v zvezi  s kriminaliteto: kaj se z njo dogaja v tem času?

Odgovor ni enostaven, predvsem pa ni enoznačen. Z različnimi oblikami kriminalitete se dogajajo različne stvari. V študiji tako izpostavljamo splošne ugotovitve, analiziramo podatke, ki nam jih je posredovala policija, ter posebno pozornost posvečamo kaznivim dejanjem s področja nasilja v družinskem krogu.

V zaključku ugotavljamo, da vpliva pandemije covid-19 in ukrepov zoper njo ne bodo čutili le zdravstvo, šolstvo in gospodarstvo. Posledice so že zaznavne tudi na področju kriminalitete, še več jih lahko pričakujemo v nadaljevanju, tudi ob zajezitvi pandemije in pričakovanem sproščanju ukrepov.

 

Študija: Kriminaliteta v dobi covid-19

Grafi

Mojca Plesničar

DOSTOPNOST