Naša raziskovalca doc. dr. Miha Hafner in Manja Skočir sta se kot nacionalna poročevalca udeležila kolokvija v organizaciji Mednarodnega združenja za kazensko pravo (AIDP) z naslovom “Artificial Intelligence and Criminal Justice”, ki je potekal v Opatiji na Hrvaškem. Na kolokviju, kjer so sodelovali predstavniki 14 držav, je bila sprejeta resolucija o kazenskopravni regulaciji avtonomnih oborožitvenih sistemov.

DOSTOPNOST