Sodišče Evropske unije je v združenih primerih
C-293/12 in C-594/12 dne 8.4.2014 odločilo, da je Direktiva o hrambi prometnih
podatkov neveljavna. Temu je sledilo Ustavno sodišče RS in z odločbo
U-I-65/13-19 z dne 3.7.2014 razveljavilo člene Zakona o elektronskih
komunikacijah, ki se nanašajo na hrambo prometnih podatkov in naložilo operaterjem
uničiti vse podatke, ki se hranijo na podlagi razveljavljenih določb.
Kaj konkretno sledi? Kaj bo s kazenskimi
postopki, ki so v teku pred sodišči? Kakšna naj bo prihodnja bolj sorazmerna
ureditev hrambe podatkov? O teh in drugih vprašanjih na inavguralnem posvetu
projekta, ki ga Inštitut za kriminologijo organizira skupaj z 
Društvom za kazensko pravo in kriminologijo
pod organizacijskim vodstvom dr. Cirila Keršmanca, člana projekta Pravo v dobi
velikega podatkovja

dne 13.8.2014 ob 14.00 v knjižnici
Inštituta za kriminologijo pri PF v Ljubljani.
DOSTOPNOST