Posvet Komisije za enake možnosti na področju znanosti

  1. marec 2020 ZRC SAZU, Novi trg 2, Ljubljana

Prezrte dimenzije spola v znanstvenih raziskavah

Vrsto let so znanstvene raziskave opravljali skoraj izključno le moški in o moških ter razvijali tehnične izdelke prilagojene moškim oz. uporabnikom glede na tradicionalne družbene vloge moških in žensk. V kolikšni meri dimenzije spola danes upoštevamo v raziskavah in kje vse jih še spregledujemo? Predstavili bomo nekaj primerov iz medicine, kemije, zgodovine, kriminologije, računalništva, elektrotehnike…

Program:

11:00 – 11:05 – uvodni pozdrav predsednice Komisije prof. dr. Andreje Gomboc, UNG

11:05 – 11:10 – sprejem in uvodni pozdrav dr. Mimi Urbanc, pomočnice direktorja ZRC SAZU

11:10 – 11:35 – prof. dr. Gregor Majdič, Veterinarska fakulteta UL in Medicinska fakulteta UM: Vloga spola v bioloških raziskavah

11:35 – 11:50 –  nagovor ministra MIZŠ dr. Jerneja Pikala

11:50 – 12:15 –  dr. Mateja Ratej, ZRC SAZU: Abortus mariborske tkalke kot ‘gospodinjska’ tema zgodovinopisja

12:15 – 12: 40 – dr. Nada Kraševec, Kemijski inštitut: Glivne okužbe in spol – gliv, gostiteljev, poskusnih osebkov protiglivnih učinkovin in raziskovalcev

12:40 – 13:30 – odmor za kavo in prigrizek

13:30 – 13:55 – dr. Senja Pollak, Inštitut Jožef Stefan: Dimenzija spola v računalniškem jezikoslovju

13:55 – 14:20 – dr. Aleš Završnik, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani: Kako avtomatizacija družbenega nadzora perpetuira spolne neenakosti?

14:20 – 14:45 – dr. Nina Hlebec, dr. Veronika Zavratnik, dr. Argene Superina & dr. Nina Cvar, Fakulteta za elektrotehniko UL: Kaj počno družboslovke in humanistke na Fakulteti za elektrotehniko?

 

Vljudno vabljeni!

Posnetek Posveta Komisije za enake možnosti na področju znanosti bo objavljen na youtube kanalu

DOSTOPNOST