Poenotenje odločanja o sankcijah v kazenskih postopkih

(Improving consistency of sentencing in criminal proceedings0)

 

O PROJEKTU

Projekt naslavlja enotnost odločanja o sankcijah in enako obravnava storilcev kaznivih dejanj, ki sta temeljni vrednoti sodobnih kazenskopravnih sistemov. Skozi projekt bomo preučili, kakšna je aktualna kaznovalna politika v Sloveniji, kakšno vlogo pri njej nosi državno tožilstvo ter na kakšen način bi bilo mogoče izboljšati doslednost in pravičnost kazenskih sankcij.

IK je partner pri izvajanju projekta, ki ga v korist Vrhovnega državnega tožilstva financira Evropska komisija, izvaja pa nizozemski CILC.

Trajanje: 2020 – 2022

Financer: Evropska komisija, DG Reform

Izvajalec raziskave: Centre for international legal cooperation, CILC, Nizozemska: https://www.cilc.nl/

Upravičenec: Vrhovno državno tožilstvo RS

 

VSEBINA PROJEKTA

Odločanje o sankcijah je pomemben in občutljiv del kazenskega postopka. Skozi ustrezno izpeljano kaznovanje se legitimirata kazenski postopek in pravni sistem kot celota, zato je nujno, da je kaznovanje premišljeno, predvidljivo in pravično.

Pri oblikovanju kaznovalne politike sodelujejo različni deležniki. V najširšem smislu jo začrta že zakonodajalec s kaznovalnimi okviri, v ožjem smislu pa nosita ključno vlogo sodstvo in državno tožilstvo. Vloga slednjega se je skozi zgodovino možno spreminjala – od pozicije, v kateri s kaznovanjem ni imelo praktično nič, smo v tridesetih letih prišli v položaj, ko tožilstvo ne le predlaga sankcije, temveč v nekaterih primerih tudi pomembno sooblikuje končno sankcijo (odloženi pregon, kaznovalni nalog, sporazum o sankcijah).

Projekt je namenjen iskanju ravnovesja med načelom enakosti in načelom individualizacije kazenske sankcije. Končni cilj je oblikovanje priporočil, ki bi tožilstvo pomagala k oblikovanju bolj dosledne kaznovalne politike. V ta namen je del projekta, pri katerem nosilno vlogo nosi IK, namenjen spoznavanju, kakšna kaznovalna praksa trenutno sploh je, ter kako bi jo bilo mogoče kar najbolj učinkovito usmerjati.

V projektu bomo tako preučili normativne podlage in ureditev odločanja o sankcijah, izdelali analizo tožilske in sodne prakse pri kaznovanju, ki bo prva celovita raziskava na tem področju v slovenskem prostoru. Na osnovi analize stanja in izdelanega primerjalnega pregleda ureditve v drugih državah članicah EU bomo pripravili priporočila za izboljšanje normativne ureditve ter predloge za možne rešitve za razvoj orodij v podporo pri tem odločanju.

 

Člani raziskovalnega projekta

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST