Tekoče in zaključene raziskave

[fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” overlay_color=”” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” padding_top=”” padding_bottom=”” padding_left=”” padding_right=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ layout=”1_1″ background_position=”left top” background_color=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” spacing=”yes” background_image=”” background_repeat=”no-repeat” padding=”” margin_top=”0px” margin_bottom=”0px” class=”” id=”” animation_type=”” animation_speed=”0.3″ animation_direction=”left” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” center_content=”no” last=”no” min_height=”” hover_type=”none” link=””][fusion_text]

Znanstveno raziskovanje je osrednja dejavnost inštituta. Glavna področja raziskovalnega dela so: kriminologija, kriminaliteta in odklonskost, kriminalitetna politika, kazensko materialno in procesno pravo, mednarodno in evropsko kazensko pravo, delovanje kazenskega pravosodja, kriminalistika in policijske vede, penologija, viktimologija, mladoletniško prestopništvo in obravnavanje mladoletnih prestopnikov, družbeno nadzorstvo, človekove pravice, pravice otrok, psihoanaliza odklonskosti idr. Po utečenih klasifikatorjih lahko raziskave opredelimo kot teoretične, temeljne, uporabne, primerjalne, zgodovinske, empirične, longitudinalne, akcijske, kvalitativne, kvantitativne idr. Inštitut skuša s svojo raziskovalno politiko slediti razvoju sodobne kriminalitete in odzivom nanjo, raziskovati aktualne probleme in spremljati kriminološke trende v svetu.

Nove oblike kriminalitete in odzivi nanjo terjajo nova raziskovanja pa tudi povezovanje z drugimi ustanovami. Inštitut se tradicionalno vključuje v mednarodno raziskovanje, zlasti pa sodeluje pri različnih mednarodnih primerjalnih študijah.

Seznam raziskav, ki jih je sofinancirala Agencija RS za raziskovalno dejavnost, lahko najdete tukaj.

[/fusion_text][fusion_blog layout=”grid” blog_grid_columns=”3″ blog_grid_column_spacing=”40″ number_posts=”25″ offset=”0″ cat_slug=”raziskave” exclude_cats=”” orderby=”date” order=”DESC” thumbnail=”yes” title=”yes” title_link=”yes” excerpt=”yes” excerpt_length=”35″ strip_html=”yes” meta_all=”no” meta_author=”yes” meta_categories=”yes” meta_comments=”yes” meta_date=”yes” meta_link=”yes” meta_tags=”yes” scrolling=”infinite” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” /][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container][fusion_builder_container hundred_percent=”no” equal_height_columns=”no” menu_anchor=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”center center” background_repeat=”no-repeat” fade=”no” background_parallax=”none” enable_mobile=”no” parallax_speed=”0.3″ video_mp4=”” video_webm=”” video_ogv=”” video_url=”” video_aspect_ratio=”16:9″ video_loop=”yes” video_mute=”yes” video_preview_image=”” border_size=”” border_color=”” border_style=”solid” margin_top=”” margin_bottom=”” padding_top=”” padding_right=”” padding_bottom=”” padding_left=””][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=”1_1″ spacing=”” center_content=”no” hover_type=”none” link=”” min_height=”” hide_on_mobile=”small-visibility,medium-visibility,large-visibility” class=”” id=”” background_color=”” background_image=”” background_position=”left top” background_repeat=”no-repeat” border_size=”0″ border_color=”” border_style=”solid” border_position=”all” padding=”” dimension_margin=”undefined” animation_type=”” animation_direction=”left” animation_speed=”0.3″ animation_offset=”” last=”no”][fusion_text]

Seznam raziskav Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani v obdobju 1957-2008

 1. Deviacije na Slovenskem pred sto leti (1987) Vodopivec, Katja
 2. (Družbeno) formalno nadzorstvo s kriminoloških in kriminalnopolitinih izhodišč (1987) Pečar, Janez
 3. Mladina in politika (1987) Ule, Mirjana
 4. Zbiranje in ugotavljanje dejstev o kaznivih dejanjih in storilcu kot kriminalistični spoznavni proces (1986) Maver, Darko
 5. Življenske razmere mladoletnega prestopnika (Mladoletni prestopnik in akcijsko raziskovanje) (1986) Pavlović, Zoran
 6. Kriminološki in viktimološki vidiki z manifestacijami (prikrite) kriminalitete v delovnih sporih (1986-1990) Brinc, Franci
 7. Problematika penološkega obravnavanja mladoletnih in mlajših polnoletnih obsojenih oseb v SR Sloveniji (1985) Brinc, Franci
 8. Nekateri vidiki trpinčenja otrok – pravno, medicinsko in socialno-skrbstveno obravnavanje (1985) Šelih, Alenka
 9. Mladinske delovne akcije med krizo in MDA v SRS v letu 1984 (1985) Pavlović, Zoran
 10. Kazenskopravno varstvo države in njene družbene ureditve (Politični delikti) (1985) Bavcon, Ljubo
 11. Mladina ’85 (1985) Ule, Mirjana
 12. Nezgode na smučiščih (1985) Maver, Darko
 13. Preprečevanje odklonskosti mladine v krajevnih skupnostih (1985) Dekleva, Bojan
 14. Sistemska analiza kazenskega in predkazenskega postopka (1984) Vodopivec, Katja
 15. Vloga vpletenih v viktimo/kriminodinamiki kazenske dvojice (1984) Pečar, Janez
 16. Izvrševanje kazni zapora v odprtih in polodprtih kazenskih poboljševalnih zavodih SR Slovenije (1982) Brinc, Franc
 17. Pravna sredstva v kazenskem postopku v sodobnih kazensko-procesnih pravnih sistemih (1982) Kobe, Peter
 18. Akcijsko raziskovanje mladoletniških prestopniških združb  (1982) Dekleva, Bojan
 19. 6l. Analiza, ocena in usmeritve zavodske vzgoje otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti v SR Sloveniji  (1982) Šelih, Alenka
 20. Kriminalistični in kazenskopravni vidiki tatvin v samopostrežnih prodajalnah  (1981) Maver, Darko
 21. Pravilom nasprotujoče vedenje, ožigosanje odklonskosti in institucionalno okolje  (1981) Dekleva, Bojan
 22. Neprijavljena (prikrita) kriminaliteta  (1981) Pečar, Janez
 23. Povratništvo v Sloveniji  (1981) Vodopivec, Katja
 24. Alternativne možnosti razvoja nekaterih deviantnih pojavov do leta 2000 (1981) Vodopivec, Katja
 25. Razlogi za izvrševanje nekaterih kaznivih dejanj v gospodarstvu (1980) Vodopivec, Katja
 26. Vloga in pomen socialnega dela v kazenskem pravosodju proti mladoletnikom (1980) Šelih, Alenka
 27. Sodelovanje občanov v kazenskem sodstvu  (1980) Kobe, Peter
 28. Prevencija in represija v cestnem prometu (1979) Bavcon, Ljubo
 29. Nekatere značilnosti izvrševanja kazni odvzema prostosti v Franciji in Jugoslaviji (1979) Brinc, Franc
 30. Tatvine v samopostrežnih prodajalnah (1978) Pečar, Janez
 31. Povrnitev škode žrtvam kaznivih dejanj  (1978) Vodopivec, Katja
 32. Kazenskopravno varstvo pravice do zasebnosti  (1977) Šelih, Alenka
 33. Pravni položaj mladoletnih storilcev prekrškov in njihovo obravnavanje v praksi v Sloveniji (1977) Skaberne, Bronislav
 34. Izbor, usposabljanje in delovna uspešnost miličnikov kadetov  (1976) Skalar, Vinko
 35. Zagrožene (predpisane) in izrečene kazni v kazenskem zakoniku in pravosodni praksi  (1976) Bavcon, Ljubo
 36. Organizacija, metode dela in uspešnost pomoči odpuščenim obsojenim osebam (1976) Brinc, Franci
 37. Gostitve nekaterih deviantnih pojavov v Ljubljani (1975) Pečar, Janez
 38. Dojemanje odklonskih pojavov v Ljubljani (1974) Šelih, Alenka
 39. Vloga javnega tožilca in zagovornika v kazenskem postopku proti mladoletnikom (1974) Vodopivec, Katja
 40. Nekateri specifični učinki permisivnega in tradicionalnega tretmana vedenjsko motene in delinkventne mladine (1974) Skalar, Vinko
 41. Gospodarska kazniva dejanja v veljavnem kazenskem pravu in potrebe po reformi glede na razvoj gospodarskega sistema (1974) Kobe, Peter
 42. Pobegi gojencev iz vzgojnih zavodov (1974) Skaberne, Bronislav
 43. Uboji na Slovenskem  (1974) Uderman, Boris
 44. Sodno obravnavanje mladoletnih prestopnikov in izvrševanje vzgojnih ukrepov v Ljubljani (1973) Šelih, Alenka
 45. Spreminjanje vzgojnih metod v vzgojnem zavodu v Logatcu  (1973) Vodopivec, Katja
 46. Criminological Diagnoses in Yugoslavia  (1973) Vodopivec, Katja
 47. Mladoletnikovo vrednotenje kazenskega postopka in izvrševanja kazenskih sankcij  (1972) Šelih, Alenka
 48. Rehabilitation of Juveniles in Ljubljana  (1972) Šelih, Alenka
 49. Družbena dezorganizacija in njen vpliv na socialnopatološke pojave   (1971) Bavcon, Ljubo
 50. Samomori v Sloveniji  (1971) Pečar, – Milčinski, Lev
 51. Uporedna studija o nekim vrstama imovinskog kriminaliteta u Jugoslaviji, Austriji i Poljskoj (1971) Bayer, Magda
 52. Relationship between Scientific Research and Criminal Policy (1970) Vodopivec, Katja
 53. Analiza in uspešnost izvajanja vzgojnega ukrepa strožjega nadzorstva skrbstvenega organa (1969) Skaberne, Bronislav
 54. Položaj duševno abnormnih storilcev kaznivih dejanj v sodobnem kazenskem pravu (1969) Kobe, Peter
 55. Individualizacija kazni v praksi naših sodišč (1968) Bavcon, Ljubo
 56. Nekateri problemi mladoletniških združb (1968) Šelih, Alenka
 57. Poravnalni sveti (1968) Pečar, Janez
 58. Socialnopatološki pojavi v naši družbi in njihovo preprečevanje  (1966) Bavcon, Ljubo
 59. Kazenska odgovornost zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev v sodobnih kazenskopravnih sistemih  (1966) Kobe, Peter
 60. Kriminaliteta in obravnavanje mlajših polnoletnih oseb v SR Sloveniji (1966) Skaberne, Bronislav
 61. Organizacija prehodnih domov za odpuščene osebe (1966) Kobal, Miloš
 62. Organizacija lokalnih zaporov in režim prestajanja kazni (1965) Vodopivec, Katja
 63. Delinkventni mladoletniki iz dveh različnih kultur (1964) Kobal, Miloš
 64. Kazenskopravno varstvo premoženja v različnih pravnih sistemih (1964) Kobe, Peter
 65. Obravnavanje mladinske kriminalitete na Poljskem in v Jugoslaviji (1964) Skaberne, Bronislav
 66. Oddaja mladoletnika v tujo družino ali v zavod (1964) Skaberne, Bronislav
 67. Sodna odmera kazni v SR Sloveniji (1964) Bayer, Magda
 68. Vloga svetov, pristojnih za notranje zadeve pri prevenciji kriminalitete zoper družbeno in zasebno premoženje v Sloveniji (1964) Pečar, Janez
 69. Grupiranje obsojencev (1963) Vodopivec, Katja
 70. Kriminaliteta telesnih poškodb na območju občine Slovenska Bistrica (1963) Šelih, Alenka
 71. Kriminalna prevencija in osnovnošolski otroci (1963) Skaberne, Bronislav
 72. Povratništvo v kazenskem in upravnokazenskem pravu (1963) Kobe, Peter
 73. Socialne, psihološke in zdravstvene značilnosti delinkventnih in nedelinkventnih alkoholikov (1963) Bavcon, Ljubo
 74. Analiza sodnih ukrepov, izrečenih zoper psihično abnormne storilce kaznivih dejanj (1962) Kobal, Miloš
 75. Problemi povrata (1962) Vodopivec, Katja
 76. Selekcija obsojenk za odprti kazenski poboljševalni dom na Igu (1960) Klanjšek, Ada
 77. Življenjske razmere delinkventne mladine (1960) Vodopivec, Katja
 78. Kriminalna politika in njene tendence v socialistični družbi (1958) Bavcon, Ljubo
 79. Kriminologija v kazenskem pravosodju (1957) Vodopivec, Katja
 80. Pojavnost in struktura družbene in medosebne identifikacije udeležencev v konfliktnih družbenih situacijah (socialna kontrola in modeli človeka v psihologiji)   (1988) Dekleva, Bojan
 81. Izvrševanje kratkotrajnih kazni zapora v SR Sloveniji (1988) Brinc, Franci
 82. Kriminalistični in pravni vidiki razgovora z domnevnim storilcem (1988) Maver, Darko
 83. Šola kot mehanizem družbenega nadzorovanja in discipliniranja (Sociološki vidiki) (1988) Salecl, Renata
 84. Delo obsojencev (1989) Brinc, Franci
 85. Dachauski procesi (1989) Bavcon, Ljubo
 86. Ocenjevanje in vrednotenje organizacij združenega dela v procesu združevanja v gospodarstvu (1990) Žnidaršič Kranjc, Alenka
 87. Kazenskopravna norma: od abstraktne do konkretne obveznosti (1990) Kanduč, Zoran
 88. Sistem družbenega odzivanja na odklonskost mladih (1990) Dekleva, Bojan
 89. Neformalno Kriminološki in sociološki pogledi (1990) Pečar Janez
 90. Javno mnenje in represija (1990) Vodopivec, Katja
 91. Sodna odmera kazni (1990) Šelih, Alenka
 92. Pravice zapornikov in njihovo varstvo v Republiki Sloveniji (1990) Brinc, Franc
 93. Ideologija in nadzorovanje (1990) Salecl, Renata
 94. Penološki vidiki povratništva obsojencev v Republiki Sloveniji (1991) Brinc, Franc
 95. Institucionalizirano nedržavno Kriminološki, kriminalnopolitični in sociološki pogledi (1992) Pečar, Janez
 96. Družbeno nezaželjeni pojavi v povezavi s stečaji podjetij ob prehodu v nov družbenoekonomski sistem  (1992) Žnidaršič Kranjc, Alenka
 97. Otrokove pravice: stališča učencev, učiteljev in svetovalnih delavcev  (1992) Pavlović, Zoran
 98. Osebnostnorazvojni temelji psiholoških pravic otroka  (1992) Pavlović, Zoran
 99. Pravni vidiki otrokovih pravic (1992) Šelih, Alenka
 100. Mednarodno kazensko pravo (1992) Bavcon, Ljubo
 101. Teoretski pomen radikalne kriminologije za razumevanje družbene vloge kazenskega prava (1992) Kanduč, Zoran
 102. Longitudinalno raziskovanje socialnopatoloških pojavov: Teoretični modeli in metodologija sledenja individualnega razvoja  (1992) Dekleva, Bojan
 103. Spremljanje uresničevanja in uspešnosti načrta prenove zavodskega obravnavanja otrok in mladostnikov z motnjami vedenja in osebnosti ter razvijanje sodobnejših oblik in vsebin dela v prenovljenih zavodih  (1992) Dekleva, Bojan
 104. Možnosti omejevanja nevarnega povratništva s policijskim in socialnovarstvenim (preventivnim) nadzorom (1992) Brinc, Franc
 105. Vpliv sprememb družbene lastniške strukture na deviantno vedenje različnih gospodarskih dejavnikov in posameznikov (Privatizacija ali zakonita kraja)  (1994) Žnidaršič Kranjc, Alenka
 106. Normativi in standardi za opravljanje socialno varstvenih storitev na področju socialnega varstva polnoletnih storilcev kaznivih dejanj  (1994) Brinc, Franci
 107. Nekateri kriminološki in kazenskopravni vidiki inkriminacij v zvezi z drogami  (1994) Jager, Matjaž
 108. Prostorske zmogljivosti kazenskih poboljševalnih zavodov in pogoji (standardi) za življenje in delo pripornikov in obsojencev v Republiki Sloveniji   (1994) Brinc, Franc
 109. Izhodišča kriminalne politike v Republiki Sloveniji  (1995) Bavcon, Ljubo
 110. Varovanje otrokovih pravic – disciplinsko kaznovanje in preprečevanje nasilja v vrtcu in šoli  (1995) Šelih, Alenka
 111. Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora v Republiki Sloveniji  (1995) Brinc, Franci
 112. Ideološko nadzorovanje in politični nasilje med totalitarizmom in demokracijo  (1995) Salecl, Renata
 113. Institucionalno obravnavanje trpinčenih, zlorabljenih in zanemarjenih otrok v Sloveniji  (1995) Pavlović, Zoran
 114. Angleško-slovenski in slovensko-angleški slovar kriminologije in kazenskopravnih znanosti (1995) Vodopivec, Katja
 115. Nove vrste vzgojnih ukrepov za mladoletnike (predvsem programov socialnih treningov, poravnavanja z oškodovancem ter opravljanja koristnega dela za skupnost) : analiza pogojev zanje, razvoj usposabljanja za njihove izvajalce ter spremljanje njihove uspešnosti (1995) Dekleva, Bojan
 116. O namenu kaznovanja (slepa ulica absolutnih teorij) (1997) Petrovec, Dragan
 117. Nekatera temeljna načela izvrševanja kazenskih sankcij (1997) Petrovec, Dragan
 118. A. Spolnost in kazensko pravo (1997) Kanduč, Zoran
 119. Prvine teoretične kriminologije (1998) Kanduč, Zoran
 120. Mednarodna anketa o viktimizaciji – Slovenija 1997 (1998) Pavlović, Zoran
 121. Tobak, alkohol in druge droge med srednješolsko mladino v Ljubljani v letu 1998 (1998) Dekleva, Bojan
 122. Retorika droge (1998) Fojan, Dragica
 123. The Potential of Economic Analysis of Criminal Law and Criminal Policy with Special Regard to Drug Policy (Uporabna vrednost ekonomske analize kazenskega prava in kriminalitetne politike s posebnim ozirom na ilegalne droge) (1999) Jager, Matjaž
 124. Uveljavljanje novih institutov kazenskega materialnega in procesnega prava (1998) Bavcon, Ljubo
 125. Koncept restorativne pravičnosti (1999) Bošnjak, Marko
 126. Ideja in realnost socioterapevtske usmeritve (1999) Petrovec, Dragan
 127. Družbeno vzdušje v zavodih za prestajanje kazni zapora v republiki Sloveniji (2001) Brinc, Franc
 128. Odklonskost, nasilje in kriminaliteta – problematika mladine neslovenske narodnosti priseljencev druge generacije (2001) Dekleva, Bojan
 129. Žrtve, viktimizacije in viktimološke perspektive (2001) Kanduč, Zoran
 130. Kulturni vidiki nasilja (2001) Salecl, Renata
 131. Nasilje v medijih (2001) Petrovec, Dragan
 132. Razvoj sodobne biomedicine in kazensko pravo (2002) Bošnjak, Marko
 133. Nevidno nasilje – normativnost in normalizacija nasilja nad ljudmi z gibalnimi, senzornimi in intelektualnimi oviranostmi (2002) Zaviršek, Darja
 134. Pojmovni aparat teoretske in aplikativne kriminologije v po(zno)moderni družbi (2003) Kanduč, Zoran
 135. Izhodišča za modernizacijo kazenskega postopka v Sloveniji (2003) Katja G. Šugman
 136. Analiza poteka in trajanja kazenskih postopkov v Republiki Sloveniji (2004) Bošnjak, Marko
 137. Angloameriško načelo (kazenskopravne) škode in kontinentalni kazenskopravni sistemi(2004) Peršak, Nina
 138. Psihoanaliza in zločin (2004) Salecl, Renata
 139. Zagotavljanje varnosti v lokalni skupnosti (2004) Meško, Gorazd
 140. Vpliv družbenih sprememb na izvrševanje kazenskih sankcij (2004) Petrovec, Dragan
 141. Cestnoprometna kazniva dejanja – temeljni koncepti in njihova uporaba v praksi (2004) Korošec, Damjan
 142. Teoretični in metodološki vidiki raziskovanja korupcije (2004) Jager, Matjaž
 143. Kult žrtve (2004) Petrovec, Dragan
 144. Uvajanje socialnih treningov in dela v korist lokalne skupnosti kot vrste vzgojnih ukrepov (2005) Šelih, Alenka
 145. Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava I (2005) Šelih, Alenka
 146. Analiza učinkovitosti policijskega preiskovanja kaznivih dejanj z upoštevanjem razvoja kriminalistične stroke ter dokaznih standardov kazenskega postopka (2006) Jager, Matjaž
 147. Varnost in sodelovanje v Srednji in JV Evropi pri odzivanju na organizirano kriminaliteto (2006) Kanduč, Zoran
 148. Računalniška/kibernetična kriminaliteta v Sloveniji (2006) Peršak, Nina
 149. Logika sprememb in razvojne težnje (ne)formalnih nadzorstvenih mehanizmov (v postmodernem družbenem kontekstu) (2006) Kanduč, Zoran
 150. Zločin in kazen: kriminološki vidiki v književnosti (2007) Šelih Alenka
 151. Kiber kriminaliteta – pojav novih kaznivih dejanj (2007) Salecl Renata
 152. Zagotavljanje navzočnosti strank in drugih udeležencev v sodnih postopkih (2007) Bošnjak Marko
 153. Sodobne usmeritve kazenskega materialnega prava II (2007) Šelih Alenka
 154. Razmerje med psihoanalitičnim in kazenskopravnim pojmovanjem subjekta (2007) Završnik Aleš
 155. Strukturne kontingence emocionalne fenomenologije medosebne nasilnosti (2008) Muršič Mitja
 156. Poravnavanje v kazenskem postopku (2208) Filipčič Katja
 157. Evropski nalog za prijetje in predajo: primerjalnopravni in nacionalni vidik (2008) Šugman Stubbs Katja
 158. Dokaznopravni in organizacijski vidiki glavne obravnave v kazenskem postopku (2008) Mozetič Polona
 159. Kvantitativna analiza varnosti cestnega prometa (2008) Dragan Petrovec
 160. Dokazni standardi v kazenskem postopku (2008) Blaž Kovačič

[/fusion_text][/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]

DOSTOPNOST