Tudi letos Pedagoški inštitut, Slovensko društvo raziskovalcev na področju edukacije ter Center Republike Slovenije za mobilnosti in evropske programe izobraževanja in usposabljanja organizirajo 3. nacionalno znanstveno konferenco ‘Raziskovanje v vzgoji in izobraževanju’, ki letos nosi podnaslov ‘Mednarodno sodelovanje kot podpora vzgoji in izobraževanju’. Konferenca bo potekala v torek, 25. septembra 2018, v prostorih Znanstveno raziskovalnega centra SAZU (Novi trg 2, Ljubljana).

Na konferenci bosta kot vabljeni predavateljici sodelovali prof. Tone Kvernbekk, PhD, z Univerze v Oslu ter dr. Renata Salecl z Inštituta za kriminologijo pri Pravni fakulteti.

Renata Salecl: Vzgoja za nevednost v času na znanju temelječe ekonomije

Današnji čas naj bi temeljil na znanju. Toda vprašanje je, ali razvoj novih tehnologij dejansko vzpodbuja željo po novih znanjih in ali ima res vse širši krog ljudi dostop do novih znanstvenih spoznanj? Predavanje bo najprej obravnavalo vprašanje vednosti in nevednosti v času na znanju temelječe ekonomije, nato pa se bo dotaknilo odnosa do novih tehnologij. Ob tem bo še posebej izpostavilo problem nevednosti, vezane na nove oblike psiholoških manipulacij in družbenega nadzorovanja v času velikega podatkovja.

DOSTOPNOST