Naslov

Subjekti in objekti (ne)formalne socialne kontrole v kontekstu postmodernih tranzicij

Avtor

dr. Zoran Kanduč

Založba

Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani, 2007.