Mednarodna telekomunikacijska zveza (ITU) je najstarejša agencija OZN, zaslužna za distribucijo telefonskih številk in drugih standardov v klasičnih telekomunikacijah, tj. iz časa pred razvojem distribuirane komunikacijske mreže imenovane internet. Te dni pod njenim okriljem poteka "Svetovna konferenca o mednarodnih telekomunikacijah" v Dubaju.

Vse od razvoja interneta ITU išče svoje mesto pod soncem, večjo vlogo pri regulaciji interneta, ki se je, kot vemo, začel razvijati kot podvig akademikov neodvisnih od oblasti. Oblasti, takrat ZDA, so internet doživljale kot igračo akademikov – pač v slogu, "dokler se igrajo, nam niso nevarni".

Bistveno za poznavanje stališč ITU je, da je ITU zasnovan tako kot OZN: v njem sedijo predstavniki držav, ne civilne družbe, ne inženirjev, ne industrije. Države, ki so zainteresirane za regulacijo, nadzor, upravljanje interneta zato želijo večjo vlogo pri regulaciji interneta ravno preko ITU. 

Kakšna so torej stališča ITU v Dubaju, na konferenci, ki poteka ta teden (10. december 2012) in naslednji, so potem bolj jasna. 

Bitka za prevlado nad internetom dobiva torej novo poglavje. 

V Sloveniji o tem novic ni, razen podatkov o dragi delegaciji Žige Turka (za tri dni samo minister potrebuje 3.700EUR!, res znanstveniki bi s temi sredstvi lahko obiskali vsaj 5 konferenc). Namesto diskusij in razčiščevanja vloge te konference za ravoj interneta, so tako debate druge. Sicer pa, kakšno stališče bo minister (zastopnik majhne države v EU) tam imel?

Komentar o vsebini konference (in ne o dragih potovanjih) na Guardian.

DOSTOPNOST