V četrtek, 17.11.2022, ob 11. uri bo v knjižnici Inštituta za kriminologijo potekalo torkovo srečanje gostujočega predavatelja Jakuba Drapala in naše razsikovalke Mojce M. Plesničar z naslovom ‘Can a suspended prison sentence ever be just? A discussion about hard treatment’.

Srečanje bo tokrat organizirano v obliki diskusije, skozi katero bosta Jakub in Mojca skušala odpreti nekatera vprašanja, povezana s kaznovanjem, natančenje s pogojno obsodbo in ustrezno strogostjo kazenske sankcije. Ena od kritik, ki leti na pogojne zaporne obsodbe je namreč, da so do storilcev kaznivih dejanj premalo stroge (ne vsebujejo elementa stroge obravnave, angl. ‘hard treatment’). Ali je ta značilnost pomanjkljivost v njihovi zasnovi ali pa je to zgolj sprejemljiva posebnost? Še širše – ali je za izrekanje pravičnih kazni nujno potrebna stroga obravnava? Če je odsotnost elementa strogega obravnavanja pomanjkljivost, kakšne so možne rešitve?

Jakub Drápal se ukvarja s preučevanjem kaznovanja v postsocialistični Evropi, zlasti na Češkem. Opravlja tako teoretične kot empirične raziskave, ki so hkrati lokalne in globalne ter imajo tako doktrinarne kot praktične posledice. Trenutno se osredotoča predvsem na pogojne zaporne kazni v postsocialistični Evropi. Je docent na Karlovi univerzi v Pragi in zaposlen na Inštitutu za državo in pravo Češke akademije znanosti.

Mojca Plesničar je raziskovalka na Inštitutu za kriminologijo, kjer se ukvarja predvsem s temami kaznovanja in odločanja v (kazenskem) pravu. Kljub širšim raziskovalnim interesom, ki zajemajo tudi npr. marginalne skupine v kriminologiji, nove tehnologije, spolno in nasilno kriminaliteto, je rdeča nit njenega raziskovanja kaznovanje. Nekaj njenih zadnjih raziskav je bilo tako usmerjenih v enotnejšo in bolj premišljeno kaznovalno politiko pri nas.

DOSTOPNOST