Zoran Kanduč

Raziskovalec

Zoran Kanduč je bil rojen daljnega leta 1962. Osnovno šolo in gimnazijo je obiskoval v rodni Idriji. Po odsluženem vojaškem roku v Jugoslovanski ljudski armadi (med katerim je opravil šolo za rezervne oficirje) je študiral na ljubljanski Pravni fakulteti, kjer je leta 1986 diplomiral, leta 1990 magistriral in leta 1993 doktoriral. Takoj po diplomi se je zaposlil na Inštitutu za kriminologijo, kjer še vedno deluje kot raziskovalec (z nazivom znanstvenega svetnika). Je docent za kriminologijo, habilitiran na ljubljanski univerzi.

 

Področje raziskovanja

kriminološke in viktimološke teorije, družbeno (formalno in neformalno, pro- in reaktivno) nadzorstvo, strukturno in individualno nasilje, človeško in ekološko škodljive družbene prakse

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|

Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Zoran Kanduč | Projekti
Zoran Kanduč | Izbrane objave
  • Kriminologija: (stran)poti vede o (stran) poteh (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007, 2. izdaja)
  • Subjekti in objekti (ne)formale družbene kontrole v kontekstu postmodernih tranzicij (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2007)
  • Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne družbe in kulture (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2013)
  • Onkraj zločina in kazni (Študentska založba, 2003)
Zoran Kanduč | Izbrane konference
  • »Criminology and prinicipal forms of normalized, neutralied or ignored forms of human harm« (19th Annual Conference of the European Society of Criminology, Ghent 2019)
  • »Victimhood, postmodern capitalism and the case of Slovenia as (post)transitional society« (18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo 2018)
  • »Dispensible humans and indispensible machines in the contrext of class and social control« (International scientific conference »Big data; new challanges for law and ethics, Ljubljana 2017)
et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST