Tudi DNK sledi so lahko »mobilne«

DNK analiza danes velja za eno najbolj učinkovitih metod za identifikacijo posameznika in s tem  za nepogrešljivo orodje organov odkrivanja in pregona kaznivih dejanj, vendar pa ima tudi ta preiskovalna metoda svoje pomanjkljivosti oziroma prinaša tveganje za...

Hramba prstnih odtisov oseb, ki niso bile obsojene

Ena od zbirk velikih podatkov je tudi daktiloskopska zbirka, v kateri so – povedano poenostavljeno – zbrani prstni odtisi posameznikov. V zadevi M.K. proti Franciji (LINK) se je Evropsko sodišče za človekove pravice (ESČP) ukvarjalo z vprašanjem hrambe prstnih odtisov...

Predlog Konvencije o elektronskih dokazih

Na DataFocus 2016 –  Mednarodni konferenci o digitalnih dokazih, ki je potekala 5. aprila 2016 v Zagrebu, je Stephen Mason predstavil predlog Konvencije o elektronskih dokazih, ki je pripravljen v obliki zasebne iniciative. Besedilo predloga konvencije je...
DOSTOPNOST