Iva Ramuš Cvetkovič

Mlada raziskovalka

Iva Ramuš Cvetkovič je mlada raziskovalka in asistentka na Inštitutu za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in doktorska študentka Pravne fakultete Univerze v Ljubljani. V svoji doktorski nalogi preučuje družbeno škodo, ki jo povzroča vesoljska tehnologija, ter možne načine odzivanja nanjo. V svojem širšem raziskovanju se ukvarja s kriminološkim in pravnim preučevanjem razvoja novih tehnologij in njihovega vpliva na družbo, percepcijo zla in nasilja, človekove pravice in okolje.

 

 

 

Področja raziskovanja

kriminološki, kazenskopravni ter mednarodnopravni vidiki tehnologije, filozofija prava, teorije zla in nasilja, vesoljska tehnologija in pravo vesolja, vplivi tehnološkega razvoja na človekove pravice

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_pin_alt|
Poljanski nasip 2

1000 Ljubljana

Slovenija

Aktualni Projekti
Lora Briški | Aktualni projekti

Pretekli projekti
Lora Briški | Pretekli projekti
 • Sila, objektivno sposobna streti upor
 • Perspektive večje varnosti na slovenskih cestah

 

Lora Briški | Izbrane objave

2021

 • BRIŠKI, Lora. Stereotipi o posilstvu na slovenskih sodiščih. Revija za kriminalistiko in kriminologijo, ISSN 0034-690X, apr.-jun. 2021, letn. 72, št. 2, str. 105-116. [COBISS.SI-ID 69958403]

2020

 • BRIŠKI, Lora. Od spregledanega do opolnomočenega procesnega subjekta? : preporod oškodovanca v kazenskem postopku. Pravnik : revija za pravno teorijo in prakso. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 75, št. 11/12, str. 875-894, 955-956. ISSN 0032-6976. [COBISS.SI-ID 48650243]
 • BRIŠKI, Lora, AMBROŽ, Matjaž, SALECL, Renata. Koga reševati v času pandemije? : etični in kazenskopravni vidiki triaže. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 183-193. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40680195]
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859]

2019

 • BRIŠKI, Lora. Spolna avtonomija in koncept slabotne osebe. V: Zbornik 2019. 1. natis. Ljubljana: Lexpera, GV založba, cop. 2019. Str. 21-28. ISBN 978-961-247-427-0. [COBISS.SI-ID 2267617]
Lora Briški | Izbrane konference in nastopi

2021

 • BRIŠKI, Lora, BERTOK, Eva, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Intimate partner homicide and the covid pandemic. V: PODREKA, Jasna (ur.), SOBOČAN, Ana Marija (ur.). 4th European Conference on Domestic Violence : September 13th-15th 2021, online from Slovenia. 1st electronic ed. V Ljubljani: Univerza. 2021, str. 34. http://ecdv-ljubljana.org/PROGRAM/ECDV_2021_zbornik_f.pdf. [COBISS.SI-ID 78243843]
 • BRIŠKI, Lora. Obravnava spolne kriminalitete v Sloveniji : pogled v preteklost za prihodnost : predavanje na 19. strokovnem posvetu obravnava posebej ranljivih otrok, 8. 4. 2021. [COBISS.SI-ID 60845827]
 • BRIŠKI, Lora. Searching for sexual violence myths in judicial decisions : predavanje, Law and Society Association 2021 Annual Meeting Crisis, Healing, Re-Imagining, 29. 5. 2021, Zoom. [COBISS.SI-ID 72622339]

2020

 • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺDoločanje, prestopanje, premeščanje in rušenje normativnih mejʺ, 11. december 2020, Zoom. [COBISS.SI-ID 47444483]
 • BRIŠKI, Lora, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Stereotyping when sentencing for rape?. Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. 2020, str. [3]. ISSN 2712-4908. https://inst-krim.si/wp-content/uploads/2020/08/ABSTRACTS-eros-web.pdf, https://youtu.be/eojkp1OXbz8. [COBISS.SI-ID 27704579]
 • BRIŠKI, Lora. Participation of the injured party in Slovenian criminal procedure. V: Materìali III Mižnarodnogo molodižnogo naukovogo juridičnogo forumu, 14-15 travnja 2020 roku, III International Youth Scientific Legal Forum, May 14th-15th, 2020. Tom 1. Kyïv: Vidavnictvo Vektor, 2020. Str. 240-242. [COBISS.SI-ID 17914115]

 

Cyberspace 2022

Cyberspace 2022

Naši raziskovalci prof. dr. Aleš Završnik, Aleksej Jankovič in Iva Ramuš Cvetkovič so se udeležili mednarodne konference CYBERSPACE 2022 v Brnu. Zdaj že tradicionalna konferenca, ki je letos praznovala 20. obletnico, pokriva raznotere teme s področja tehnologije in...

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST