Iva Ramuš Cvetkovič | Projekti

Proteverb – Pravni, etični in tehnološki vidiki obdelave besedilnih in govornih virov podatkov za znanstvene, raziskovalne in razvojne namene  Človekove pravice in regulacija umetne inteligence vredne zaupanja Psihološki mehanizmi v kazenskem pravosodju:...

Iva Ramuš Cvetkovič | Izbrane objave

2021SANCIN, Vasilka, GRÜNFELD, Katja, & RAMUŠ CVETKOVIČ, Iva. (2021). Sodobni izzivi mednarodnopravnega urejanja vesolja. Pravnik, 76(1/2), 45-84. RAMUŠ CVETKOVIČ, Iva. (2021). Space law as lex specialis to international law: master`s thesis....
DOSTOPNOST