Kibernetska kriminaliteta

Kibernetska kriminaliteta

Avtor: dr. Aleš Završnik Knjiga celovito predstavlja novo vrsto kriminalitete, kibernetsko kriminaliteto, kot enega temeljnih delov novega področja, vzniklega na stičišču prava in tehnologije. Informacijska tehnologija ponuja številne prednosti, vedno večja uporaba...
Cestnoprometno kazensko pravo

Cestnoprometno kazensko pravo

Naslov / Title Cestnoprometno kazensko pravo: Analiza temeljnih institutov za sodno prakso / Traffic Criminal Law: An Analysis of Fundamental Issues Avtorji / authors dr. Zlatan Dežman. mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar...
Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Naslov / Title Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist’s reflections on post-modern society and culture Avtor / Author Zoran Kanduč Založnik / Publisher...
Zbornik za Alenko Šelih

Zbornik za Alenko Šelih

Naslov / Title Zbornik za Alenko Šelih: kazensko pravo, kriminologija, človekove pravice / Essays in honour of Alenka Šelih: Criminal Law, Criminology, Human Rights Uredili / Editors Matjaž Ambrož, Katja Filipčič, Aleš Završnik Založniki / Publishers Inštitut za...
(O)krog nasilja v družini in šoli

(O)krog nasilja v družini in šoli

Naslov (O)krog nasilja v družini in šoli Uredil dr. Mitja Muršič Založnik Inštitut za kriminologijo pri PF v Ljubljani, Ljubljana, 2012