Drones and Unmanned Aerial Systems

Drones and Unmanned Aerial Systems

Legal and Social Implications for Security and Surveillance Editors: Završnik, Aleš (Ed.) This book tackles the regulatory issues of Unmanned Aerial Systems (UAS) or Remotely-Piloted Aerial Systems (RPAS), which have profound consequences for privacy, security and...
Kibernetska kriminaliteta

Kibernetska kriminaliteta

Avtor: dr. Aleš Završnik Knjiga celovito predstavlja novo vrsto kriminalitete, kibernetsko kriminaliteto, kot enega temeljnih delov novega področja, vzniklega na stičišču prava in tehnologije. Informacijska tehnologija ponuja številne prednosti, vedno večja uporaba...
Cestnoprometno kazensko pravo

Cestnoprometno kazensko pravo

Naslov / Title Cestnoprometno kazensko pravo: Analiza temeljnih institutov za sodno prakso / Traffic Criminal Law: An Analysis of Fundamental Issues Avtorji / authors dr. Zlatan Dežman. mag. Aleksander Karakaš, dr. Damjan Korošec, dr. Barbara Nerat, dr. Petar...
Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Politika, pravo, ekonomija in kriminal

Naslov / Title Politika, pravo, ekonomija in kriminal: kriminološke refleksije postmoderne druž be in kulture / Politics, law, economy and crime: criminologist’s reflections on post-modern society and culture Avtor / Author Zoran Kanduč Založnik / Publisher...