Mojca M. Plesničar

Raziskovalka

Mojca je znanstvena sodelavka na Inštitutu za kriminologijo in docentka na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani. Izobraževala se je na ljubljanski pravni fakulteti ter na univerzi v Oxfordu. Raziskovalno se ukvarja predvsem s temami kaznovanja in odločanja v kazenskem pravu. Je aktivna članica širše evropske raziskovalne skupnosti, obenem pa tudi redno prispeva k razpravam o oblikovanju slovenskega kazenskopravnega prostora. 

et|icon_phone|
et|icon_mail_alt|
et|icon_globe_alt|

Ostale Povezave

Področja raziskovanja

kaznovanje in procesi odločanja v kazenskem pravu, vpliv sodobnih tehnologij na kazensko pravosodje, vprašanja marginaliziranih skupin v kriminologiji (mladostniki, ženske, tujci) v kazenskem pravosodju, nasilna kriminaliteta, spolna kriminaliteta.

Aktualni Projekti
Izbrane objave Mojca M.P.

2020

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠARF, Pika. ‘This Web Page Should Not Exist’: A Case Study of Online Shaming in Slovenia. V: TROTTIER, Daniel (ur.), GABDULHAKOV, Rashid (ur.), HUANG, Qian (ur.). Introducing Vigilant Audiences, Cambridge: OpenBook Publishers, 2020. Str. 187-214. DOI: 10.11647/OBP.0200. 
 • ŠUGMAN STUBBS, Katja, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Psihološki vidiki sodniškega odločanja: od objektivnosti k subjektivnosti in spet nazaj. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. jul.-sep. 2020, letn. 71, št. 3, str. 194-207. ISSN 0034-690X. [COBISS.SI-ID 40727811
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ZAVRŠNIK, Aleš, ŠARF, Pika. Fighting impunity with new tools : how big data, algorithms, machine learning and AI shape the new era of criminal justice. V: MARIN, Luisa (ur.), MONTALDO, Stefano (ur.). The fight against impunity in EU law. Oxford; New York: Hart Publishing, 2020. Str. [257]-275. Hart studies in European Criminal Law, vol. 11. ISBN 978-1-50992-687-9. [COBISS.SI-ID 45998851
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, BRIŠKI, Lora. Spreminjanje kaznovanja skozi štiri dimenzije. V: SALECL, Renata (ur.). Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki. V Ljubljani: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2020. Str. 439-480, 515-516, 523-524. ISBN 978-961-6503-34-1. [COBISS.SI-ID 43545859

2019

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Giustizia riparativa e mediazione penale. V: VALENTINI, Cristiana (ur.), et al. La vittima nel ʺnuovo mondoʺ della mediazione penale : profili di un'assenza. 1a ed. Canterano: Aracne, 2019. Str. 105-127, graf. prikazi. ISBN 978-88-255-2481-9. DOI: 10.4399/97888255248198. [COBISS.SI-ID 2184014
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, KUKAVICA, Jaka. Punishing the alien : the sentencing of foreign offenders in Slovenia. Dve domovini : razprave o izseljenstvu. [Tiskana izd.]. 2019, [št.] 49, str. 27-50, graf. prikazi. ISSN 0353-6777. DOI: 10.3986/dd.v0i49.7252. [COBISS.SI-ID 2120270
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, DROBNJAK, Marko. Kaznovanje in kaznovalna politika v Sloveniji : konceptualni premiki in praktične posledice. Revija za kriminalistiko in kriminologijo. apr.-jun. 2019, letn. 70, št. 2, str. 119-128, graf. prikazi. ISSN 0034-690X. https://www.policija.si/images/stories/Publikacije/RKK/PDF/2019/RKK_2-2019.pdf. [COBISS.SI-ID 3727594
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Zakaj drugačna obravnava zapornic?. V: DRENIK BAVDEK, Simona (ur.), PAVLIN, Peter (ur.), TADIČ, Darja (ur.). O posebnem položaju žensk v zaporih : prispevki in izbrani mednarodni akti : zbornik ob 40-letnici Konvencije o odpravi vseh oblik diskriminacije žensk. Ljubljana: Ministrstvo za pravosodje, 2019. Str. 41-58. ISBN 978-961-93175-2-5. [COBISS.SI-ID 2179406

2018

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Subjectivity, algorithms and the courtroom. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Big data, crime and social control. London [i. e.] Abingdon; New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018. Str. 154-175. Routledge frontiers of criminal justice, 50. ISBN 978-1-138-22745-3. [COBISS.SI-ID 1996366], [Scopus do 10. 8. 2020: št. citatov (TC): 1, čistih citatov (CI): 1] 
 • TRIPKOVIĆ, Milena, MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Women, crime rates and punishment : a global view. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 9-23, 189, 195, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2072910
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Kaznovanje žensk v Sloveniji. V: MIHELJ PLESNIČAR, Mojca (ur.), ŠELIH, Alenka (ur.), FILIPČIČ, Katja (ur.). Ženske in kriminaliteta : značilnosti ženske kriminalitete in družbeno odzivanje nanjo. Ljubljana: Slovenska akademija znanosti in umetnosti: Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti, 2018. Str. 135-149, 192-193, 198-199, graf. prikazi. Razprave, 36. ISBN 978-961-268-059-6. [COBISS.SI-ID 2074190

Izbor starejših objav
Vasja Badalič || Starejše objave
 • BADALIČ, Vasja. The predators' rule of terror. V: ZAVRŠNIK, Aleš (ur.). Drones and unmanned aerial systems : legal and social implications for security and surveillance. Cham [etc.]: Springer, cop. 2016. Str. 157-181. [COBISS.SI-ID 1863246]
 • BADALIČ, Vasja. Teror "trajne svobode" : vojna v Afganistanu in Pakistanu. Ljubljana: Krtina, 2013. [COBISS.SI-ID 267875840]
 • BADALIČ, Vasja. Rdeča mašinerija : utrip Chávezove revolucije. Ljubljana: Študentska založba, 2011.[COBISS.SI-ID 255744256]
 • BADALIČ, Vasja. Za 100 evrov na mesec : proizvodni sistem globalnega kapitalizma. Ljubljana: Krtina, 2010. [COBISS.SI-ID 249362176]
 • BADALIČ, Vasja. Kdo je terorist?. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2015, letn. 53, št. 5/6, str. 193-224. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1845838]
 • BADALIČ, Vasja. Žrtve v svetu brez krivic. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2012, letn. 50, št. 5/6, str. 217-237. ISSN 0555-2419. [COBISS.SI-ID 1589326]
 • BADALIČ, Vasja. Na periferiji : nekaj predlogov k razumevanju politične vloge intelektualcev. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2009, letn. 30, št. 3, str. 137-154. ISSN 0353-4510. [COBISS.SI-ID 31045421]
 • BADALIČ, Vasja. Iz oblasti v oblast: delovanje na sebe. Filozofski vestnik. [Tiskana izd.]. 2008, letn. 29, št. 3, str. 127-143. [COBISS.SI-ID 29035309].
 • BADALIČ, Vasja. V coni. Problemi : revija za kulturo in družbena vprašanja. 2005, letn. 43, št. 3/4, str. 227-259. [COBISS.SI-ID 234558464]
Izbrane konference in nastopi

2020

2019

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha, ŠUGMAN STUBBS, Katja. Sentencing your equals : the role of prejudice in decision-making : prispevek na konferenci Cultures of Sentencing Conference, Sentencing & Penal Decision-Making, European Working Group, Faculty of Law, Charles University, Praga, 30.-31. maj 2019. [COBISS.SI-ID 2183246
 • PLESNIČAR, Mojca. Shades of sanity and their reflection in sentencing. V: Crimes against humans and crimes against humanity : implications for modern criminology. Eurocrim 2018, 18th Annual Conference of the European Society of Criminology, Sarajevo, 29. 8.-1. 9. 2018. Sarajevo: European Society of Criminology. 2018, f. 1. http://win.fkn.unsa.ba/Home/OralPresentation?title=051. [COBISS.SI-ID 2071630
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. How does sentencing procedure shape sentencing decisions? : predavanje na Institute of Criminology, University of Cambridge, 8th August 2019. [COBISS.SI-ID 2182222
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Deconstructing Remorse through the Courts : prispevek na kongresu Linking Generations for Global Justice, Oñati, Španija, 19. - 21. junij 2019. [COBISS.SI-ID 2182734
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. "Ne pomeni ne", ustreznejša obravnava spolne kriminalitete : predavanje na strokovnem posvetu Samo ja pomeni ja - zagate na področju preprečevanja in ustavljanja spolnega nasilja, Fakulteta za socialno delo, Ljubljana, 25. 11. 2019. [COBISS.SI-ID 2163790]  
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Sankcioniranje spolne kriminalitete : prispevek na 12. konferenci kazenskega prava in kriminologije, Portorož, GH Bernardin, 3. in 4. december 2019. [COBISS.SI-ID 2180686
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. La normativa e l'esperienza di Giustizia Riparativa in Slovenia : prispevek na konferenci Giustizia riparativa vittima - autore di reato - comunità, Norme ed esperienze Italiane ed Europee a confronto, Auditorium Palazzo della Gran Guardia, Verona, 10. december 2019. [COBISS.SI-ID 2182990

2018

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Delivering justice in an age of algorithims. V: Redesigning justice : promoting civil rights, trust and fairness. Oxford: Howard League for Penal Reform, 2018. Str. 85-86. [COBISS.SI-ID 2068814
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, SKOČAJ, Danijel. The predicament of decision-making in machines and humans. V: Machine ethics and machine law : Jagiellonian University, November 18, 2016 - November 19, 2016 Cracow, Poland : e-proceedings. [S. l.: s. n.], 2016. Str. 1-3. [COBISS.SI-ID 1537320643
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Remorse in homicide cases. V: Remorse & responsibility in the constructions of the ʹidealʹ defendant : comparing cultural expectations in criminal process : abstracts. Cardiff: Cardiff University, 2018. Str. 41-44. [COBISS.SI-ID 2069326
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha, ŠUGMAN STUBBS, Katja. The use of vignettes in sentencing research : prispevek na workshop Methods and Data in Sentencing Research: Qualitative and Quantitative Approaches, University of Sheffield, United Kingdom, 11. in 12. julij 2019. [COBISS.SI-ID 2183502
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Umori po slovensko : prispevek na Nacionalni kriminološki konferenci ʺNasilje, kultura in kapitalizemʺ, 29. november 2018, Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani. [COBISS.SI-ID 2110286
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Individualisation as a process : prispevek na simpoziju Individualisation in the Sentencing and Penal Decision-Making Process, European Working Group, Leiden, 19.-20. april, 2018. [COBISS.SI-ID 2067790

Starejše
Izbrane konference in nastopi | starejše

 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, HAFNER, Miha. Sentencing those who kill : patterns and trends in sentencing for homicide in Slovenia in the past 25 years. V: Abstracts. Eurocrim 2017, 17th Annual Conference of the European Society of Criminology, Cardiff, 13-16 Sep. 2017. Cardiff: European Society of Criminology, 2017. Str. [143]. [COBISS.SI-ID 2002766
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. The alluring promise of objectivity : big data in criminal justice. V: Big data : new challenges for law and ethics : international scientific conference, 22 - 23 May 2017, Faculty of Law, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia. Ljubljana: Institute of Criminology, Faculty of Law: Slovenian Research Agency, 2017. Str. 32. [COBISS.SI-ID 1980750
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca, WINGERDEN, Sigrid Geralde Clara van, SCHUYT, Pauline. Explaining trends in imprisonment rates : the ʺusual suspectʺ and two opposing pathways. V: Reducing the use of imprisonment in sentencing & penal decision-making : a european conference, Thursday 8th - Friday 9th June 2017, Edinburgh, Scotland : abstracts. Glasgow: University of Strathclyde: Strathclyde Centre for Law, Crime & Justice, 2017. Str. [27]. [COBISS.SI-ID 1981518
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Lessons from an exceptional penal past : what should be resurrected? : prispevek na konferenci Justice nad Penal Reform: Re-shaping the penal landscape, 16. - 18. marec 2016, Keble College, Oxford. [COBISS.SI-ID 1960014
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. A discussion towards an ideal sysem of mitigation : prispevek na simpoziju The Role of Mitigation in the Sentencing and Penal Decision-Making Process, European Working Group, Ljubljana, 9. - 10. junij 2016. [COBISS.SI-ID 1959502
 • MIHELJ PLESNIČAR, Mojca. Remnants from the past : a rehabilitative juvenile system : predavanje na International Seminar on Working with young adult offenders, Lillestrøm, Norway, 31st August - 1st September 2016. [COBISS.SI-ID 1936974

Predavanja

 • Univerza v Ljubljani, Pravna fakulteta, več predmetov na doktorskem študiju Kriminologije, predmet Pravo in psihologija  
 • Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Prevajalstvo, predmet Prevajanje strokovno-znanstvenih besedil 
 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta, Socialna pedagogika, predmet Penologija 

 

Mentorstvo

Marko Drobnjak

Mojca Plesničar in Lora Briški na konferenci 12th Conference on the future of adversarial and inquisitorial systems “Bias and criminal justice”

Mojca Plesničar in Lora Briški na konferenci 12th Conference on the future of adversarial and inquisitorial systems “Bias and criminal justice”

Naši raziskovalki Mojca Plesničar in Lora Briški sta se udeležili konference z naslovom 12th Conference on the future of adversarial and inquisitorial systems “Bias and criminal justice”, ki je potekala v Bologni. Predavanje Mojce Plesničar je nosilo naslov Searching...

Dr. Mojca Plesničar, dr. Jasmina Arnež in Lora Briški na konferenci Crime, Justice and the Human Condition na Univerzi v Oxfordu

Dr. Mojca Plesničar, dr. Jasmina Arnež in Lora Briški na konferenci Crime, Justice and the Human Condition na Univerzi v Oxfordu

Naše raziskovalke dr. 𝐌𝐨𝐣𝐜𝐚 𝐌. 𝐏𝐥𝐞𝐬𝐧𝐢č𝐚𝐫, dr. 𝐉𝐚𝐬𝐦𝐢𝐧𝐚 𝐀𝐫𝐧𝐞ž in 𝐋𝐨𝐫𝐚 𝐁𝐫𝐢š𝐤𝐢 so se 13. in 14. septembra 2022 udeležile mednarodne konference z naslovom »Crime, Justice and the Human Condition: Beyond the cris(es) – reframing and reimagining justice«, ki je potekala na...

et|icon_pin_alt|

Inštitut za kriminologijo
Poljanski nasip 2
1000 Ljubljana

et|icon_mail_alt|
et|icon_phone|

Copyright © Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani

Pravno obvestilo

DOSTOPNOST