Zbiranje podatkov in raziskovalne storitve o vprašanjih temeljnih pravic – Slovenija

Financiranje: Agencija EU za temeljne pravice (FRA).

Trajanje: 2014–2019. Ključne podrobnosti projekta:

Cilj agencije FRA je zagotoviti ustreznim institucijam, organom, uradom in agencijam EU in njenim državam članicam pomoč in strokovno znanje v zvezi s temeljnimi pravicami pri izvajanju zakonodaje EU. FRA je od oktobra 2014 razvila mrežo institucij (FRANET), sestavljeno iz strokovnih izvajalcev iz vsake države članice EU. Kot ena od mrežnih institucij FRANET je ekipa raziskovalcev Inštituta za kriminologijo pod vodstvom prof. dr. Matjaža Jagra raziskovala in analizirala javno dostopne uradne in neuradne podatke ter informacije o različnih vprašanjih temeljnih človekovih pravic v Sloveniji. Cilj te raziskave je bil informirati EU agencijo FRA o varovanju temeljnih pravic v Sloveniji v tistem obdobju. S tem je naša raziskovalna ekipa omogočila in olajšala nadaljnjo primerjalno analizo agencije FRA na ravni EU. Vodja raziskovalne skupine: Matjaž Jager. Člani: Aleš Završnik, Mojca Mihelj Plesničar, Primož Gorkič, Miha Hafner, Katja Simončič, Matjaž Ambrož, Katja Šugman Stubbs, Marko Drobnjak, Pika Šarf.

Skills

Posted on

21. 5. 2021

DOSTOPNOST