Kazenska odgovornost strokovnih delavcev VIZ – dejavnik varnega šolskega prostora

Pravo v dobi velikih podatkov

Reguliranje zasebnosti, transparentnosti, tajnosti in drugih nasprotujočih si vrednot v 21. stoletju Pretvorba vedno večjega dela naših aktivnosti v digitalni jezik ustvarja ogromne količine osebnih podatkov, »veliko podatkovje« (»big data«), od katerih so postmoderne...
Kazenska odgovornost strokovnih delavcev VIZ – dejavnik varnega šolskega prostora

Premeščanje mej v kriminologiji in kriminalitetni politiki

V zadnjih letih smo bili priča pomembnim premikom v konceptualnih in normativnih mejah na področju kriminologije in kazenskega prava. Ta raziskava želi identificirati vzroke in temeljna načela teh premikov, prepoznati tveganja, ki jih ti premiki prinašajo, in...